Måleravlesning

Måleravlesning

Måleravlesning foretas via "MIN SIDE" - innlogging til høyre på denne side.

For husholdningskunder som ikke har fjernavlesningsmåler sender vi ut avlesningskort med
svarfrist 1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november.
Det blir stipulert (beregnet) målerstand i de andre månedene.
For hytter/fritidsboliger/setrer uten fjernavlesningsmåler sendes det ut avlesningskort i september med svarfrist 1. januar.
Du kan oppgi målerstanden via internett og SMS.
transparent

Internett

  • Logg deg inn på Min side med kundenummer og målernummer. Disse finner du på mottatt faktura
  • Legg inn avlesedato og målerstand
  • Bekreft registrert målerstand

SMS

Du må først registrere ditt mobiltelefonnummer:

  • Logg deg inn på Min side med kundenummer og målernummer. Disse finner du på mottatt faktura
  • Velg kundeprofil, legg inn mobiltelenonnummer
  • Gå til varsel om måleravlesning: Velg mobil
  • Lagre

Du mottar etter dette varsel om måleravlesning på din mobiltelefon hver måned.
Send inn målerstand: OEVM til 26166
Eksempel: OEVM 123456