Bedrift strømpriser

Strømpris Juli: 54,22 øre/kwh.

Dagens strømpris 15.08.2018: 55,05 øre/kWh

Dagens spotpris inkl. everkets påslag vil hver dag bli kunngjort på denne siden, og den vil danne grunnlaget for månedlig snittpris som blir avregnet til kundene.
 Elsertifikat inngår i kraftprisen med 2,60 øre/kWh.
I tillegg til pris pr. kWh kommer et månedlig fastbeløp på kr 22,92

Prishistorikk

 • Priser 2018

  Tidsrom Pris
  01.06.2018 - 30.06.2018 47,32 øre/kWh
  01.05.2018 - 31.05.2018 36,97 øre/kWh
  01.04.2018 - 30.04.2018 42,39 øre/kWh
  01.03.2018 - 31.03.2018 48,13 øre/kWh
  01.02.2018 - 28.02.2018 42,71 øre/kWh
  01.01.2018 - 31.01.2018 34,17 øre/kWh
 • Priser 2017

  Tidsrom Pris
  01.12.2017 - 31.12.2017 34,34 øre/kWh
  01.11.2017 - 30.11.2017 36,01 øre/kWh
  01.10.2017 - 31.10.2017 31,47 øre/kWh
  01.09.2017 - 30.09.2017 35,34 øre/kWh
  01.08.2017 - 31.08.2017 30,30 øre/kWh
  01.07.2017 - 31.07.2017 27,94 øre/kWh
  01.06.2017 - 30.06.2017 28,22 øre/kWh
  01.05.2017 - 31.05.2017 32,51 øre/kWh
  01.04.2017 - 30.04.2017 31,60 øre/kWh
  01.03.2017 - 31.03.2017 32,80 øre/kWh
  01.02.2017 - 28.02.2017 33,81 øre/kWh
  01.01.2017 - 31.01.2017 31,77 øre/kWh
 • Priser 2016

  Tidsrom Pris
  01.12.2016 - 31.12.2016 33,12 øre/kWh
  01.11.2016 - 30.11.2016 42,71 øre/kWh
  01.10.2016 - 31.10.2016 36,73 øre/kWh
  01.09.2016 - 30.09.2016 29,93 øre/kWh
  01.08.2016 - 31.08.2016 31,56 øre/kWh
  01.07.2016 - 31.07.2016 31,55 øre/kWh
  01.06.2016 - 30.06.2016 32,66 øre/kWh
  01.05.2016 - 31.05.2016 25,83 øre/kWh
  01.04.2016 - 30.04.2016 24,70 øre/kWh
  01.03.2016 - 31.03.2016 24,21 øre/kWh
  01.02.2016 - 29.02.2016 22,51 øre/kWh
  01.01.2016 - 31.01.2016 31,76 øre/kWh
 • Priser 2015

  Tidsrom Pris
  01.12.2015 - 31.12.2015 21,46 øre/kWh
  01.11.2015 - 30.11.2015 25,82 øre/kWh
  01.10.2015 - 31.10.2015 24,74 øre/kWh
  01.09.2015 - 30.09.2015 22,56 øre/kWh
  01.08.2015 - 31.08.2015 15,98 øre/kWh
  01.07.2015 - 31.07.2015 11,69 øre/kWh
  01.06.2015 - 30.06.2015 16,66 øre/kWh
  01.05.2015 - 31.05.2015 23,35 øre/kWh
  01.04.2015 - 30.04.2015 25,29 øre/kWh
  01.03.2015 - 31.03.2015 25,24 øre/kWh
  01.02.2015 - 28.02.2015 27,90 øre/kWh
  01.01.2015 - 31.01.2015 29,11 øre/kWh
 • Priser 2014

  Tidsrom Pris
  01.12.2014 - 31.12.2014 31,75 øre/kWh
  01.11.2014 - 30.11.2014 30,51 øre/kWh
  01.10.2014 - 31.10.2014 30,49 øre/kWh
  01.09.2014 - 30.09.2014 32,77 øre/kWh
  01.08.2014 - 31.08.2014 30,41 øre/kWh
  01.07.2014 - 31.07.2014 27,93 øre/kWh
  01.06.2014 - 30.06.2014 28,24 øre/kWh
  01.05.2014 - 31.05.2014 31,37 øre/kWh
  01.04.2014 - 30.04.2014 25,74 øre/kWh
  01.03.2014 - 31.03.2014 25,39 øre/kWh
  01.02.2014 - 28.02.2014 28,39 øre/kWh
  01.01.2014 - 31.01.2014 30,84 øre/kWh
 • Priser 2013

  Tidsrom Pris
  01.12.2013 - 31.12.2013 30,30 øre/kWh
  01.11.2013 - 30.11.2013 33,65 øre/kWh
  01.10.2013 - 31.10.2013 36,83 øre/kWh
  01.09.2013 - 30.09.2013 37,53øre/kWh
  01.08.2013 - 31.08.2013 31,71 øre/kWh
  01.07.2013 - 31.07.2013 29,79 øre/kWh
  01.06.2013 - 30.06.2013 29,69 øre/kWh
  01.05.2013 - 31.05.2013 31,15 øre/kWh
  01.04.2013 - 30.04.2013 38,48 øre/kWh
  01.03.2013 - 31.03.2013 36,32 øre/kWh
  01.02.2013 -28.02.2013 32,24 øre/kWh
  01.01.2013 - 31.01.2013 34,25 øre/kWh
 • Priser 2012

  Tidsrom Pris
  01.12.2012 - 31.12.2012 34,95 øre/kWh
  01.11.2012 - 30.11.2012 27,42 øre/kWh
  01.10.2012 - 31.10.2012 28,16 øre/kWh
  01.09.2012 - 30.09.2012 23,64 øre/kWh
  01.08.2012 - 31.08.2012 19,78 øre/kWh
  01.07.2012 - 31.07.2012 11,51 øre/kWh
  01.06.2012 - 30.06.2012 22,40 øre/kWh
  01.05.2012- 31.05.2012 23,79 øre/kWh
  01.04.2012 - 30.04.2012 25,74 øre/kWh
  01.03.2012 - 31.03.2012 23,51 øre/kWh
  01.02.2012 - 29.02.2012 40,23 øre/kWh
  01.01.2012 - 31.01.2012 30,76 øre/kWh
 • Priser 2011

  Tidsrom Pris
  01.12.2011 - 31.12.2011 27,58 øre/kWh
  01.11.2011 - 30.11.2011 33,02 øre/kWh
  01.10.2011 - 31.10.2011 25,15 øre/kWh
  01.09.2011 - 30.09.2011 26,54 øre/kWh
  01.08.2011 - 31.08.2011 33,64 øre/kWh
  01.07.2011 - 31.07.2011 32,68 øre/kWh
  01.06.2011 - 30.06.2011 39,98 øre/kWh
  01.05.2011 - 31.05.2011 44,50 øre/kWh
  01.04.2011-30.04.2011 44,05 øre/kWh
  01.03.2011-31.03.2011 51,71 øre/kWh
  01.02.2011-28.02.2011 52,71 øre/kWh
  01.01.2011-31.01.2011 56,67 øre/kWh
 • Priser 2010

  Tidsrom Pris
  01.12.2010 - 31.12.2010 74,57 øre/kWh 
  01.11.2010 - 30.11.2010 48,85 øre/kWh 
  01.10.2010 - 31.10.2010 43,53 øre/kWh 
  01.09.2010 - 30.09.2010 42,49 øre/kWh 
  01.08.2010 - 31.08.2010 35,96 øre/kWh 
  01.07.2010 - 31.07.2010 38,63 øre/kWh 
  01.06.2010 - 30.06.2010 37,09 øre/kWh 
  01.05.2010 - 31.05.2010 36,71 øre/kWh 
  01.04.2010 - 30.04.2010 38,73 øre/kWh 
  01.03.2010 - 31.03.2010 53,98 øre/kWh 
  01.02.2010 - 28.02.2010 83,84 øre/kWh 
  01.01.2010 - 31.01.2010 58,26 øre/kWh 

Elsertifikat ble innført av NVE 01.01.2012 og inngår i prisene fra dette tidspunkt.