Ansatte

Vi er tilstede hver dag for folk i Oppdal

Ståle Rian
Everksjef
sr@oppdal-everk.no | Telefon: 90110453
Terje Karlsen
Avdelingsleder – Måling/Abonnement
tk@oppdal-everk.no | Telefon: 90987099

Ann Kristin Torve
Regnskapssjef
akt@oppdal-everk.no | Telefon: 48016970
Bente G. Nerlien
Kundebehandler
bgn@oppdal-everk.no | Telefon: 48016969

Eva Marie Volden
Kundebehandler
emv@oppdal-everk.no | Telefon: 48016964
Tormod Gorset
Det Lokale El-tilsyn – (DLE)
togo@oppdal-everk.no | Telefon: 48016963

Leif Sletvold
Driftsjef / Ansvarlig drifsleder
ls@oppdal-everk.no | Telefon: 48016980
Ketil Kojen
Driftsingeniør
kk@oppdal-everk.no | Telefon: 48 01 69 71

Bjørn Størvold
Koordinator
bs@oppdal-everk.no | Telefon: 48 01 69 73
Tore Lauritzen
Kartingeniør
tl@oppdal-everk.no | Telefon: 48 01 69 65

Bjørnar Holsetstuen
Driftsingeniør
bh@oppdal-everk.no | Telefon: 48016976
Stein Ola Myran
Montør
som@oppdal-everk.no | Telefon: 48016975

Rune Morten Myrhaug
Montør
rmm@oppdal-everk.no | Telefon: 48 01 69 77
Kurt Nordheim
Montør
kn@oppdal-everk.no | Telefon: 48 01 69 74

Sondre Arntson Dale
Montør
sad@oppdal-everk.no | Telefon: 48 01 69 67
Kurt Olav Mellemsæter
Montør
kom@oppdal-everk.no | Telefon: 48 01 69 66

Odd Olav Grøtte
Vedlikeholdsmann
oog@oppdal-everk.no | Telefon: 48 01 69 79
Steffen Øyamo Ekran
Montør
søe@oppdal-everk.no | Telefon: 48016978

Grethe Nordheim
Renholder
Telefon: 48 01 69 68